Stichting Dogs Adoptions Nederland komt op voor de zwerfhonden in RoemeniŽ - 22/01/20147
Stichting Dogs Adoptions Nederland wil een aantal honden uit het zeer dieronvriendeljke RoemeniŽ de kans geven op een goed en gelukkig leven in Nederland. Daarbij is deze Stichting behulpzaam bij de zo belangrijke sterilisatie- en castratieprojecten, het voorlichting geven aan Roemeense kinderen wat betreft het omgaan met dieren, steunt de Stichting een kindertehuis en helpt de Stichting ook financieel in geval van echte nood. De Stichting draait volledig met vrijwilligers. Drie miljoen straathonden De situatie van de Roemeense straathonden is gruwelijk. Drie miljoen dieren, zwervend op straat in de hitte van de zomer en vrieskou van de winter. Geschopt, bekogeld, aan de riek gestoken, afgeslacht in dodingsstations, verhongerd, vergiftigd, aangereden achtergelaten langs de kant van de weg. Een hondenleven is niets waard in dit land waar ook veel kinderen het zo slecht hebben. Lang niet al deze honden zijn agressief, de meesten zijn vriendelijk en proberen de gevaren van de straat te overleven. De gemiddelde levensverwachting van een Roemeense zwerfhond is 4 jaar. Het grootste deel sterft door de gevolgen van aanrijdingen met autoís. De Roemeense asiels De asiels zitten overvol, hierdoor hebben de honden nauwelijks bewegingsvrijheid en breken er vaak gevechten uit waarbij de dieren elkaar verwonden of een hond op een afschuwelijke manier sterft. Voedsel is er schaars. De honden worden niet uitgelaten. In het asiel is een hond veilig voor verkeer, vergiftiging, de dodingstations enzovoort, maar het is een zeer moeilijk bestaan. > Adoptie Niet elke straathond is geschikt voor adoptie. De Stichting Dogs Adoptions Nederland selecteert zorgvuldig honden die betrouwbaar zijn en kunnen wennen aan een leven in huis. De honden worden, vaak meermalen, bezocht en bekeken in RoemeniŽ. Ze worden getest, gefotografeerd, gefilmd. Verder zorgen ruime ervaring en goede contacten met de verzorgers in de asiels voor een optimale selectie van de honden. Natuurlijk is niet alles te voorspellen, maar de Stichting doet alles om de honden zo eerlijk mogelijk te beschrijven. Minpuntjes die worden opgemerkt zullen niet worden verzwegen. Dat alles in het belang van een geslaagde adoptie. Ondersteuning en inzameling Stichting Dogs Adoptions Nederland ondersteunt vier hondenasiels in RoemeniŽ en enkele particuliere opvangadressen met in totaal zo'n 900 honden. In deze asiels en opvang worden geen honden gedood. Er wordt gestreefd naar goede leefomstandigheden. Bij ziekte wordt een dierenarts geconsulteerd, de honden krijgen dagelijks voer en hebben een droge plek om te slapen. Alle honden worden gesteriliseerd of gecastreerd mits leeftijd en gezondheid het toelaat. Honden die geschikt zijn voor adoptie komen op de website. Euthanasie wordt alleen overwogen bij ernstig en uitzichtsloos lijden. De stichting ondersteunt de asiels: ēFinancieel: dierenartskosten (waaronder sterilisaties), reparatie hekwerk, vervanging hondenhuisjes. ēPraktisch: realiseren van adopties ēMaterieel: hondenvoer, klein materiaal als antivlooienmiddelen, benches Help ons! Elk kwartaal vertrekt er een vrachtwagen naar onze asiels in RoemeniŽ met ca. 22.000 kg voer en andere spullen die we ingezameld hebben. Wilt u ons helpen met inzamelen? Alle voer is welkom! Senior, volwassen, maar zeker ook puppybrokjes en puppymelk. Aangebroken zakken of over de datum? Geen probleem. Alle merken en soorten worden door ons dankbaar ingezameld. Naast hondenvoer zijn ook heel welkom: kattenvoer, medicijnen voor dieren (niet over datum), vlooienmiddelen en wormkuren, transport/reiskennels, verbandspullen, spuiten, watten en dettol. Ook cartridges en oude gsm's worden door Dogs Adoptions ingezameld! Voor info over inzameling, mail naar c_deprouw@hotmail.com of kijk op www.dogsadoptionsnederland.nl

Bron: K van Rijswijk Dogs Adoptions Nederland

Terug