Nieuwe actie tegen galberen - 14/01/20047

Chinese ambassadeur accepteert handtekeningen tegen galberenindustrie

Maandag 6 oktober om 10 uur biedt de WSPA, de World Society for the Protection of Animals, op de Chinese ambassade in Den Haag 80.000 handtekeningen aan tegen de wrede galberenindustrie in China. Een vertegenwoordiger van de ambassade heeft toegezegd de handtekeningen daadwerkelijk te zullen aannemen. Twee jaar geleden weigerde de toenmalige ambassadeur dat te doen. Deze acceptatie is dan ook een grote stap voorwaarts in de wereldwijde campagne tegen galberen. Ook in andere landen protesteert de WSPA op 6 oktober bij Chinese ambassades.

De WSPA-protesten richten zich tegen het aftappen van gal bij levende beren. In China worden op 167 speciaal daarvoor ontwikkelde boerderijen 9000 beren gevangen gehouden. Voor het merendeel zijn dat kraagberen, een soort die met uitsterven wordt bedreigd. Bij hen wordt twee keer per dag gal afgetapt via een open wond in hun buik. Een deel van de gal wordt gebruikt voor traditionele Chinese medicijnen; het merendeel wordt gebruikt voor luxe producten als zeep, shampoo en wijn.

De operatie waarbij een opening in de galblaas wordt gemaakt, gebeurt door ondeskundig personeel. Meer dan de helft van de beren overleeft de ingreep dan ook niet. De dieren die het wel redden, lijden ondraaglijke pijn. Ze leven in veel te kleine kooien die enkel uit tralies bestaan en waarin ze zich niet kunnen omdraaien. Door de pijn en de stress beuken de dieren voortdurend met hun kop tegen de tralies en soms vreten ze hun eigen poten aan. De beren worden niet medisch verzorgd. Ze worden zelden ouder dan 10 jaar, terwijl een kraagbeer in het wild 25 jaar oud kan worden.

Zodra de beren geen gal meer produceren, worden ze zonder water of voedsel aan hun lot overgelaten, of ze worden geslacht om hun poten en galblaas te verkopen. Nieuwe beren worden deels verkregen uit eigen fok, maar ook - illegaal - gevangen uit het wild, mede vanwege het geloof dat gal van wilde beren beter van kwaliteit is. De export van berengal is verboden, maar uit onderzoek van de WSPA blijkt dat berengalproducten breed verkrijgbaar zijn in AziŽ, en ook in Noord-Amerika. In april van dit jaar kwam de politie in Londen nog berengalproducten tegen.

Berengal wordt als geneesmiddel gebruikt tegen onder meer koorts, ontstekingen en galstenen. De werkzame stof kan echter reeds lang synthetisch worden geproduceerd. Bovendien zijn er meer dan 75 kruiden beschikbaar die als alternatief kunnen dienen. Daarmee is de galberenindustrie volstrekt overbodig geworden.

Website: www.wspa.nl

Terug