Beperking leefruimte maakt dieren gek - 14/01/20047

Er bestaat een directe relatie tussen stereotiep gedrag - zoals druk heen en weer lopen - door dieren in gevangenschap en de ruimte die deze dieren in de natuur hebben. Ook het aantal dieren dat in gevangenschap dood wordt geboren, kan direct op de grootte van hun natuurlijk territorium worden teruggevoerd. Dat stellen dieronderzoekers van de universiteit van Oxford in 'Nature' van 2 oktober.

Voor het onderzoek werd het natuurlijk leefgebied in kaart gebracht van grote, vleesetende zoogdieren, zoals leeuwen en ijsberen, en vastgesteld in welke mate die beesten stereotiep gedrag vertonen in dierentuinen. Behalve om heen en weer lopen kan dat gaan om urenlang hoofdschudden en hoofdknikken. Het gedrag is een indicatie van stress.

De relatie met de omvang van het natuurlijk jachtgebied van de diersoorten is vrijwel lineair, stellen de onderzoekers. Datzelfde geldt voor het aantal dood geboren dieren in gevangenschap. Kennelijk wordt de natuurlijke leefwijze van deze dieren in gevangenschap te veel geweld aangedaan, concluderen ze.

Een ijsbeer bijvoorbeeld beschikt in een dierentuin over éénmiljoenste deel van zijn natuurlijke leefgebied. Gedragsverstoring en kindersterfte tonen aan 'dat het houden in gevangenschap van vleeseters met een groot natuurlijk leefgebied fundamenteel moet worden verbeterd of worden afgeschaft'.Bron: Volkskrant

Terug